Nörodejeneratif hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik önemli proje

Temmuz 12, 2023 bilenhaber 0

Yürütücülüğünü Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emel Öykü Çetin Uyanıkgil ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mutlu Aytemir’in yaptığı proje Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenmeye uygun bulundu.