Hayat Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen UEZ 2023, T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Doç. Dr. Nureddin Nebati’nin açılış konuşmasıyla başladı

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen, ana sponsorluğunu Hayat Holding’in üstlendiği; iş ve ekonomi dünyasının önemli aktörlerini buluşturan Zirve; T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Doç. Dr. Nureddin Nebati, Hayat Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı ve Capital, Ekonomist, Start Up Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük’ün açılış konuşmalarıyla başladı. 

Gelecek nesiller için daha nitelikli yarınlar yaratmak adına “Tek Dünya, Ortak Gelecek: Yeni Nesiller İçin Yarını Şekillendirecek Politikalar Ve İş Stratejileri” teması altında gerçekleştirilen Zirvede, sosyal ve ekonomik politikalar dengesinde daha iyi bir geleceği paylaşma bilinci ile iş stratejilerinin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği, geleceğe hep birlikte ortak olunacağının farkındalığı gündeme getirilecek. 

Zirve’nin açılış konuşmasında Capital, Ekonomist, Start Up Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük, “Zirvemizde tek dünyayı ve ortak geleceği paylaşmaya vurgu yapacağız ve gelecek neslin daha iyi geleceği için stratejileri ele alacağız. Yeni nesiller için iş stratejileri ve politikalar, Türkiye’nin 100’üncü yılında apayrı anlam taşıyor. Bugün nüfusu 85 milyonu aşan ülkemizde bu genç insanlarımızın ve çocuklarımızın iyi ve nitelikli, modern ve sağlıklı eğitimler almaları gerekiyor. Ayrıca yuva bildikleri yaşam alanlarının güvenliği için çalışmak, biz yetişkinlerin boynunun borcu. Yeni nesillere yüksek kalitede eğitim sağlamalıyız. Nasıl daha iyi bir dünyaya ulaşabileceğimizi ve daha mutlu ve iyi gençliğe sahip olabileceğimizi tartışacağımız Zirvemizde bulunan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Hayat Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, “Dünyanın bir köşesinde birinin canı yandı mı hepimizin canı acıyor. Bu yılki tema bu nedenle son derece önemli ve Hayat Holding olarak ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Bugün dünyada 8 milyar insan var ve yakın gelecekte 10 milyarı aşacağız. Global çapta ihtiyaçları sınırlandıran ekosistem içerisinde olmamıza neden olacak ve talebe cevap vermek için maliyet baskısı ile karşı karşıya kalacağız. Bu ise bizi ihtiyaçları karşılamanın pahalılaştığı, enflasyon ve fakirliğin olduğu bir sarmala götürecek. Sürdürülebilir bir dünya için mevcut tüketim alışkanlıklarını iyiye doğru dönüştürmemiz gerekiyor. Yaşamın neredeyse sıfır noktasına geldiği noktada iş dünyası olarak güçlerimizi birleştirmeliyiz. Çünkü tek dünya, ortak gelecek demek, en yalın anlamıyla kader birliği yapmak demek” dedi.

Bakan Nebati: “Krizlerin zirve yaptığı 2022 yılında dahi yüzde 5,6 büyüdük”

Açılış konuşmasında T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Doç. Dr. Nureddin Nebati, kendi dinamikleriyle uyumlu şekilde politikalar uygulayıp kurumsal ve geleneksel yapılarımızı dikkate alarak ilerlediklerini belirterek, “Milletimizin refahı için gereken tüm adımları atmaktan asla geri durmuyoruz. Her ülkenin kendi ekonomik koşullarına göre farklı politika setlerini devreye aldığı bu süreçte bizler, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modelimizi devreye aldık. Böylelikle, krizlerin zirve yaptığı 2022 yılında dahi yüzde 5,6 büyüyen ekonomimiz, sergilediği güçlü performansla G20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olmayı başardı. 11 ilimizi ve 14 milyondan fazla insanımızı doğrudan etkileyen deprem felaketine rağmen, 2023 yılında da ekonomik aktiviteye dair öncü göstergeler de büyümenin sürdüğüne işaret ediyor. Tüketici Güven Endeksi 87,5 ile salgın öncesi seviyelerine yükselmiş durumda. Küresel sarsıntılarla geçen salgın sonrası dönemde, siz değerli iş insanlarımızın, oluşan yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmeniz için gereken her türlü tedbiri aldık, tüm desteği sağladık. Böylece, ihracatımız Mart 2023 itibarıyla yıllık 255,7 milyar dolara ulaşmış, her geçen gün yeni rekorlar kırmaya devam etmiştir. Keza turizmde gerçekleştirdiğimiz pazar çeşitlendirme ve tanıtım faaliyetleriyle turizm gelirimizi 2022 yılında yine Cumhuriyet tarihimizin rekor seviyesi olan 46,3 milyar dolara kadar yükselttik. Sergilediğimiz bu güçlü performans, istihdam bakımından da yeni zirvelere ulaşmamızı sağladı. Toplam istihdamımızı Şubat 2023 itibarıyla 31,5 milyon kişiye çıkardık. İşsizlik oranını ise aynı dönemde yüzde 10 seviyesine düşürdük. Bu zirvenin gündem maddelerinden biri olan iş yaşamı ve refaha katkı sağlayan toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında da önemli mesafeler kat ettik. Hükümet olarak, almış olduğumuz tedbirler ve geliştirdiğimiz teşvik mekanizmaları sayesinde ülkemizde kadın istihdam oranı yüzde 30,4 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Kadın istihdamına, kadın girişimcilerimize ve kadın kooperatiflerine sağladığımız kapsamlı destekleri ilerleyen dönemde de artarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

Küresel salgının başlamasıyla birlikte tüm dünyada ortaya çıkan talep yönlü enflasyon sorununun, 2022 itibarıyla enerji ve gıda başta olmak üzere emtia fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar nedeniyle arz yönlü bir yapıya dönüştüğünü aktaran Bakan Nebati, artan enflasyon ve hayat pahalılığına karşı alınan tedbirler ve küresel normalleşmenin de katkısıyla enflasyonu düşürmeye başladıklarını ve tedrici olarak tek haneli seviyelere inmesinin sağlanacağını belirtti. Küresel enflasyon baskıları karşısında uygulamaya konan sıkı para politikalarının, küresel finansın geleceği için bir tehdit unsuru olmanın yanı sıra dünya ekonomisinin giderek resesyona sürüklenme riskini de artırdığını ifade eden Bakan Nebati, küresel ekonomiye dair bu uyarıların uzun zamandan bu yana yapıldığını ve ne kadar haklı olunduğu konusunun giderek daha net anlaşıldığını söyledi. Sıkı para politikaları nedeniyle ABD ve Avrupa’da yaşanan banka iflasları, küresel ekonomi için tehdit oluştururken Türk bankacılık sektörünün aktif kalitesi, güçlü sermaye tamponları ve süreklilik arz eden kârlılığıyla sağlam bir duruş sergilemeye devam etiğini hatırlattı. Yeni teknolojiler ve inovatif girişimlerin hem firmaların hem de ülkenin rekabet gücünü önemli ölçüde artıran faktörler olduğunun bilincinde olduklarını aktaran Bakan Nebati, Ar-Ge yatırımlarının artması yönünde sağlam adımlar atıldığını, stratejik sektörleri ve teknoloji yoğun yatırımların selektif kredi politikasıyla desteklendiğini hatırlattı.

Bakan Nebati: “Sanayide enerji verimliliği sağlayan teknolojiler kullanılmasına önem veriyoruz”

Bakan Nebati, “Yeşil ve dijital süreçlerin iç içe geçtiği İkiz Dönüşüm için enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, elektrikli araç ve şarj altyapısı ile dijitalleşme gibi alanlarda desteklerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği nedeniyle üretim anlayışımızı ve ihtiyaçlarımızı birlikte ele almamız ve bu noktadan hareketle adımlar atmamız gerekiyor. Bu nedenle, başta çevreyle uyumlu, dijitalleşen bir endüstri için yeni teknolojilere, inovasyona ve girişimciliğe dayanan üretim süreçlerini destekliyoruz. Diğer taraftan, enerjiyi verimli ve sürdürülebilir hale getiriyoruz. Bu kapsamda, sanayide enerji verimliliği sağlayan teknolojiler kullanılmasına önem veriyoruz. Tarımsal sulamada kullanılan elektriğin güneş enerjisi ile sağlanması için Güneş Enerji Santralleri ve Sulama Kanalları Projesi’ni hayata geçirdik. Dönüşümün en önemli unsurlarından biri olan yeşil yatırımlar için finansman konusunda başta bankalara rehber oluşturması amacıyla sürdürülebilir finansman çerçeve dokümanını, yeşil borçlanma aracı ve yeşil kira sertifikası rehberini yayınladık. Diğer yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak yakın zamanda ilk yeşil tahvil ihracımızı da gerçekleştirerek sürdürülebilirlik kapsamında önemli bir adım attık” dedi.

Önümüzdeki dönemde bankacılık, katılım finans, sermaye piyasaları ve fintek alanlarında hayata geçirilecek reform ve politika adımlarıyla finansal sektörün bir bütün içinde sağlıklı biçimde gelişmesinin sağlanacağını belirten Bakan Nebati, bu doğrultuda finans sektörünün farklı oyuncularını tek bir çatı altında birleştirecek olan İstanbul Finans Merkezi’nin açılışını geçtiğimiz hafta başında gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu merkezin Türk finans sektörüne katacağı ivmeyle yatırım olanaklarını artıracağını, ülkemizin kalkınmasını güçlü bir şekilde destekleyeceğini de ekledi. İstanbul Finans Merkezi kısa vadede bölgesel, orta vadede ise küresel bir merkez olarak dünyanın önde gelen finans merkezleri arasında yerini alacağını aktaran Bakan Nebati, 10 yıl içinde dünyanın ilk 10 finans merkezi arasındaki yerini alması için gereken tüm çalışmayı yapacaklarını açıkladı.

Bugün gelinen noktada küresel ekonomiye tam anlamıyla eklemlenmiş, finansal altyapısı gelişmiş, dünyanın en ileri ekonomilerinin arasına girmeye aday bir ülke olarak yeni bir yüzyıla adım atıldığını söyleyen Bakan Nebati, “Verilerin de ortaya koyduğu şekilde 1975-2001 arası 26 yıllık dönemde ülkemize gelen toplam doğrudan yabancı yatırım girişi sadece 14 milyar dolar olmuştur. İktidara geldiğimiz 2002 yılından 2023 Şubat dönemine kadar geçen yaklaşık 21 yıldaysa bu rakam 254,2 milyar dolara ulaşmıştır. Hiç şüphesiz ki bu, küresel ekonomide önemli bir aktör olarak ülkemizin konumunu teyit eden bir husustur. İşte bu şiarla, bugün ülkemizi küresel bir finans merkezine, bir üretim merkezine, teknoloji, lojistik ve turizm merkezine dönüştürme yolunda kararlı adımlarla ilerliyoruz. Türkiye, son yıllarda yaşanan salgın, küresel enflasyon ve asrın felaketi deprem gibi krizlerin ekonomik etkilerini bertaraf etmeye çalışırken; liberal, yönlendirici ve sosyal devlet anlayışının kimi yönlerinin harmanlandığı; yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen bir ekonomi politikasını ortaya koymuştur” dedi.

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*